Publication
(All)

Results 1-12 of 12 (Search time: 0.079 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)SourcescopusWOSFulltext/Archive link
12003Development and Preliminary Evaluation of a Variable Rate Spraying SystemJyh-Rong Tsay ; Lien-Sheng Liang; Lung-Hu Lu; Wuu-Huann Shyu ; Guo-Shiang Hwang ; 蔡致榮 ; 梁連勝; 陸龍虎; 徐武煥 ; 黃國祥 農業機械學刊 0
21992動態平衡含水率於玉米粒幹燥之評估Chia-chung Chen; 陳加忠農業機械學刊 0
31992大豆與豆類平衡相對濕度物性之研究陳加忠; 曹之祖; Chia-chung Chen; Chih-Tsu Tsao農業機械學刊 0
41993循環式乾燥機線上型電阻式水份計之開發試驗陳加忠; 雷鵬魁; 曹之祖; 陳志昇; Chia-chung Chen; Perng-Kwei Lei; Chih-Tsu Tsao; Chih-Sheng Chen農業機械學刊 0
51995循環式幹燥機控制系統之開發試驗陳加忠; 雷鵬魁; 曹之祖; 陳志昇; Chia-chung Chen; Perng-Kwei Lei; Chih-Tsu Tsao; Chih-Sheng Chen農業機械學刊 0
62020應用於設施作物行間智慧移動載具之研製徐武煥 ; 葉仲基; 李易樺; 陳俊仁 ; 王毓華 ; 楊智凱 ; Wu-Huann Shyu ; Chung-Kee Yeh; Yi-Hua Li; Chun-Jen Chen ; Yu-Hua Wang ; Chih-Kai Yang 農業機械學刊 
72021牛番茄夾爪夾持力之初步研究陳韋誠; 陳韋誠; 陳世銘; 黃國祥 ; 李易樺; 施富邦; 謝廣文; Wei-Cheng Chen; Shao-Huan Hong; Suming Chen; Guo-Shiang Hwang ; Yi-Hua Li; Fu-Pang Shih; Kuang-Wen Hsieh農業機械學刊 
81998甘薯薟平衡相對濕度特性之研究陳加忠; 曹之祖; Chia-Chung Chen; Chin-Tsu Tsao農業機械學刊 0
92019自動採果機構設計與控制黃國祥 ; 周長彥; 謝廣文; 李易樺; Guo-Shiang Hwang ; Chang-Yan Chou; Kuang-Wen Hsieh; Yi-Hua Li農業機械學刊 
102020設施內作物栽培精準灌溉系統之建置陳俊仁 ; 黃國祥 ; 徐武煥 ; 楊智凱 ; Chun-Jen Chen ; Guo-Shiang Hwang ; Wu-Huann Shyu ; Chih-Kai Yang 農業機械學刊 
112019設施栽培智慧載具用定位、路徑演算及導航技術回顧戴君諺; 劉冠伯; 葉仲基; 楊智凱 ; 徐武煥 ; 李易樺; 陳聖伯; Chun-Yen Tai; Kuan-Po Liu; Chung-Kee Yeh; Chih-Kai Yang ; Wu-Huann Shyu ; Yi-Hua Li; Sheng-Wen Chen農業機械學刊 
122021附掛式仙草收穫機之開發林建志 ; 林詠洲 ; 邱相文 ; Jian-Jhih Lin ; Yung-Chou Lin ; Hsiang-Wen Chiu 農業機械學刊