Publication
(All)

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.005 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)SourcescopusWOSFulltext/Archive link
12022不同氮肥施用量對節水栽培水稻臺南11號產量之影響林家玉; 吳東鴻 ; 吳以健; 楊靜瑩; 楊明德; 賴明信 ; 張素貞; Chia-Yu Lin; Dong-Hong Wu ; Yi-Chien Wu; Chin-Ying Yang; Ming-Der Yang; Ming-Hsin Lai ; Su-Jein Chang苗栗區農業改良場研究彙報 
22018乾燥及貯藏處理對餘甘子機能成分含量的影響賴瑞聲; 郭曜豪; 蔡淑珍 ; 劉雲聰; Jui-sheng Lai; Yao-Haur Kuo; Shwu-Jene Tsai ; Yun-cong Liu苗栗區農業改良場研究彙報 
32016水稻新品種"苗栗2號"之育成吳岱融; 林妤姍 ; 許志聖; 張素貞; Dai-Rong wu; Yu-Shan Lin ; Chi-Seng Hsu; Su-Jein Chang苗栗區農業改良場研究彙報 
42013水稻釀酒新品種苗栗1號吳岱融; 林妤姍 ; 王仁助; 劉雲霖; 吳添金; 邱家玉; 許志聖; 張素貞; Dai-Rong Wu; Yu-Shan Lin ; Ran-Jun Wang; Yuan-Lin Liu; Te-King Wu; Chia-Yu Chiou; Chi-Seng Hsu; Su-Jein Chang苗栗區農業改良場研究彙報 
52016篩選適合臺灣水稻耐淹性育種之分子標誌繆韋瀚; 林妤姍 ; 葉凱平; 郭介煒; 張素貞; Wei-Han Miao; Yu-Shan Lin ; Kai-Ping Yeh; Chei-Wei Kuo; Su-Jein Chang苗栗區農業改良場研究彙報 
62021草莓苗栗1號接種叢枝菌根菌效益之評估蔡正賢; 林鈺荏; 吳岱融; 林素禎 ; Jeng-Hsien Tsai; Yu-Ren Lin; Dai-Rong Wu; Su-Chen Lin 苗栗區農業改良場研究彙報 
72022葉用枸杞新品種苗栗1號之育成王志瑄; 林妤姍 ; Jhin-Syuan Wang; Yu-Shan Lin 苗栗區農業改良場研究彙報 
82018隔離生產之草莓種苗田間定植後炭疽病感病評估吳岱融; 鐘珮哲; 李裕娟 ; Dai-Rong Wu; Pei-Che Chung; Yuh-Jyuan Lee 苗栗區農業改良場研究彙報 
92020餘甘子品種「苗栗1號」及「苗栗2號」之育成賴瑞聲; 蔡淑珍 ; 劉雲聰; 洪伯堯; 丁昭伶; Lai, Jui-Sheng; Shwu-Jene Tsai ; Yun-Cong Liu; Bor-Yau Horng; Chao-Ling Ting苗栗區農業改良場研究彙報